La política del canvi climàtic

El canvi climàtic és un dels exemples més clars del que denominem problemàtiques globals que sobrepassen les fronteres dels estats existents a la terra. L’objectiu fonamental de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (en anglès UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) és estabilitzar la concentració dels gasos d’efecte [...]