El canvi climàtic influeix en els determinants socials i mediambientals de la salut com l’aire net, l’aigua potable, la disponibilitat d’aliments i un habitatge segur.

Encara que l’escalfament global pot tenir alguns efectes beneficiosos molt localitzats, com una menor mortalitat a l’hivern en les regions temperades y un augment de la producció d’aliments en determinades zones, els efectes a nivell global en general y per a la salut seran molt negatius. El canvi climàtic influeix en els determinants socials y mediambientals de la salut com l’aire net, l’aigua potable, la disponibilitat d’aliments i un habitatge segur.

Les temperatures extremes de l’aire contribueixen directament a les morts per malalties cardiovasculars i respiratòries, sobretot entre les persones d’edat avançada. Per exemple, l’onada de calor que va sofrir Europa l’estiu de l’any 2003 va provocar 70000 morts. Les temperatures altes provoquen a més a més un augment dels nivells d’ozó i d’altres contaminants de l’aire que empitjoren algunes malalties, sobretot respiratòries. Els nivells de pol·len i altres al·lèrgens també augmenten a mesura que augmenta la temperatura, i provoquen malalties com l’asma.

Per altra banda, a nivell mundial, el nombre de desastres naturals relacionats amb la meteorologia s’ha més que triplicat des del 1960. Cada any que passa, aquests desastres causen més de 60000 morts, sobretot en països en desenvolupament. L’augment del nivell del mar i uns esdeveniments meteorològics cada cop més intensos, destruiran cases, serveis mèdics i molts d’altres serveis essencials. Més de la meitat de la població mundial viu a menys de 60 km del mar i per això moltes persones poden veure’s obligades a desplaçar-se, fet que accentua el perill d’efectes en la salut, des de malalties mentals fins a malalties de transmissió.

La variabilitat de les precipitacions afectarà probablement al subministrament d’aigua dolça, i la escassetat d’aquesta pot posar en perill la higiene i augmenta el perill de malalties com la diarrea, que cada any provoca aproximadament 760000 morts de nens menors de 5 anys. L’aigua és important per a la producció d’aliments i per tant la fam al món s’intensificarà, sobre tot a les zones més pobres, que ja causa 3,1 milions de morts a l’any.

Les condicions climàtiques tenen gran influència en les malalties transmeses per aigua o per insectes, cargols i altres animals de sang freda. Es probable que els canvis en el clima allarguin les estacions de transmissió de malalties transmeses per vectors, com per exemple els mosquits i a demés es modifiqui la seva situació geogràfica, afectant a zones que anteriorment estaven fora d’aquest perill. Per exemple la malària, que es transmet a través dels mosquits, depèn molt del clima. Aquesta malaltia mata casi 600000 persones a l’any i majoritàriament són nenes i nens.

La mesura dels efectes pel que fa a la salut que tindrà el canvi climàtic solament pot fer-se de manera aproximada. No obstant, un estudi portat a terme per la Organització Mundial de la Salut (OMS), a calculat que el canvi climàtic causarà cada any 250000 morts més entre 2030 i 2050: 38000 per exposició a la calor, 48000 per diarrea, 60000 per malària i 95000 per desnutrició infantil.

Totes les poblacions es veuran afectades pels efectes del canvi climàtic, però algunes són més vulnerables que altres. Els habitants dels petits estats insulars en desenvolupament i altres regions costaneres, megalòpolis i regions muntanyoses i polars són especialment vulnerables. Els nens i les nenes, en particular dels països pobres, són una de les poblacions més vulnerables als perills sanitaris que provocarà el canvi climàtic.

Els impactes del canvi climatic en la salut. Font: The Lancet Countdown: tracking progress on health and climate change (Watts et al., 2017)

Com la contaminació de l’aire afecta la nostra salut

La contaminació de l’aire es dona quan partícules líquides i sòlides, anomenades aerosols, i certs gasos acaben quedant-se al aire. Aquestes partícules i gasos poden ser dolents per al planeta i per a la nostra salut, per tant cal controlar-los.

Un aerosol pot ser qualsevol partícula que queda atrapada a l’aire o que es forma a partir d’una reacció química a l’aire. Molts aerosols entren a l’atmosfera quan es cremen combustibles fòssils, com el carbó i el petroli, però també quan es crema la fusta. Aquestes partícules poden provenir de moltes fonts, com per exemple del tub d’escapament dels cotxes, de la indústria i també dels incendis forestals. Els aerosols també poden provenir d’altres fonts més peculiars com per exemple les erupcions volcàniques, o la pols, els pol·len de les plantes i les espores.

Alguns gasos a l’atmosfera poden causar contaminació. Per exemple, a les ciutats, el gas anomenat ozó és una de les causes principals de la contaminació de l’aire, que alhora és un gas d’efecte hivernacle que pot ser bo o dolent per al medi ambient depenent de la situació d’aquest gas a l’atmosfera.

L’ozó a la part alta de l’atmosfera és positiu, ja que ajuda a protegir-nos de la radiació solar. En canvi, si l’ozó està situat més avall, pot ser molt perjudicial per a la nostra salut. L’ozó que trobem a la part baixa a nivell del sòl es crea quan el els rajos del Sol reaccionen amb certs productes químics que provenen de la crema de combustibles fòssils. Quan aquestes partícules provinents de la crema de combustibles fòssils es combinen amb l’ozó creen el que s’anomena boira tòxica. La boira tòxica és un tipus de contaminació que s’assembla a la boira habitual.

Respirar aire contaminat pot ser molt perjudicial per a la nostra salut. Una llarga exposició a aire contaminat s’ha associat a malalties del cor i pulmonars, càncers i altres problemes de salut. Per això és tan important controlar la contaminació de l’aire.

Relacionat