El canvi climàtic el causa l’excès de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que s’han acumulat a l’atmosfera els darrers 150 anys. Els GEH, principalment vapor d’aigua, diòxid de carboni (CO2), metà el metà (CH4) i l’òxid de nitrogen (N2O), envolten la terra com una manta transparent que manté la temperatura a un nivell que fa el planeta habitable, al voltant dels 15ºC de promig. Però els nivells de CO2 a l’atmosfera han pujat de manera alarmant d’ençà que es va iniciar l’anomenada revolució industrial, amb la seva dependència dels combustibles fòssils (gas, petroli i carbó), una font energètica que no només és contaminant sinó que a més s’està esgotant. A continuació us expliquem el que hi ha darrera d’aquest augment de gasos d’efecte hivernacle.

Model energètic

L’energia ha format part important de la evolució de la espècie humana: Des de el descobriment del foc fa milers d’anys, passant per la revolució industrial amb la màquina de vapor, fins l’actual situació climàtica [...]

Model de transport

Quan parlem d’emissions generades pel transport hem de diferenciar entre aquelles que contribueixen al canvi climàtic i aquelles que afecten de manera directa a la salut humana, és a dir, les que [...]

Model agroalimentari

Alimentar-se és una necessitat humana bàsica, i una dieta saludable és un component essencial de la nostra salut i benestar. Amb el temps hem desenvolupat un sistema de producció i subministrament complex i cada cop [...]

Model consum

La teoria econòmica hegemònica entén el consum sota la perspectiva del que podríem anomenar homo economicus, que és la visió del esser humà com a subjecte racional i egoista per naturalesa, que busca el màxim [...]

Relacionat

Compartiu els vostres recursos educatius!

Registra’t