S’anomena canvi climàtic a la modificació del clima al llarg d’un període de temps a tot el planeta, en una regió, continent o zona. Aquests canvis es produeixen sobre tots els elements i mesures del clima: la temperatura, les precipitacions, la nuvolositat… Constantment es produeixen degut a la variabilitat natural del clima, però en els últims segles, s’hi ha afegit l’acció de l’ésser humà (canvi climàtic antropogènic). D’aquesta manera, i com determina La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC), utilitzem el terme canvi climàtic només per a referir-nos al canvi intensificat per causes humanes.

La ciència del canvi climàtic

Des de fa uns 250 anys, principalment a partir de la revolució industrial basada en l’ús de combustibles fòssils i els canvis en els usos del sòl, la forma en que la societat humana s’ha desenvolupat, ha anat modificant la quantitat dels anomenats Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), que es troben a l’atmosfera, com el [...]

Cap a on anem?

Per a saber cap a on anem, és a dir, per a predir el futur del clima, els i les científiques utilitzen programes informàtics anomenats models climàtics per tal de poder entendre com està canviant el nostre planeta. Els models climàtics funcionen com si fossin laboratoris posats en un ordenador i permeten als i les [...]

Punts d’inflexió – El taló d’Aquil•les del sistema terra

En termes de transfons climàtic s’anomena “elements d’inflexió” a alguns components del sistema terrestre d’abast superior a països o fins i tot regions extenses del planeta que tenen unes característiques de comportament especials. Alguns d’aquest elements són les masses de gel, les corrents de circulació de les masses d’aigua oceàniques y les masses d’aire [...]

Què podem veure?

Actualment ja són observables alguns dels efectes climatològics del canvi climàtic. La temperatura global ha augmentat entre 0,5 ⁰C i 1,7 ⁰C depenent de la regió i també del model usat. El nivell del mar, fonamentalment a causa del desglaç provocat per l’augment de temperatura, està pujant aproximadament 3 mil·límetres cada any, però aquesta [...]

Relacionat

Compartiu els vostres recursos educatius!

Registra’t