Quan parlem d’emissions generades pel transport hem de diferenciar entre aquelles que contribueixen al canvi climàtic i aquelles que afecten de manera directa a la salut humana, és a dir, les que afecten la qualitat de l’aire. Les primeres estan constituïdes per les emissions de CO2. Les segones inclouen gasos i partícules diverses com els òxids de nitrogen (NOX), el monòxid de carboni (CO), els compostos orgànics volàtils (COV) i les partícules (PM) entre d’altres. Totes dues són importants, però responen a fenòmens diferents.

Més enllà d’aquestes emissions, el transport genera altres impactes ambientals, com són la contaminació acústica o fragmentació del territori.

“A més de la contribució al canvi climàtic i les emissions de gasos contaminants, hi ha altres impactes ambientals derivats de l’ús de l’automòbil”

ALTRES IMPACTES AMBIENTALS DE L’AUTOMÒBIL
Esgotament de recursos: El 94% de l’energia primària consumida al món pel transport prové del petroli i en un 5% del gas natural.
Ocupació de l’espai públic: Una tercera part del sòl urbà europeu està destinat a les vies de circulació, a l’aparcament i a altres infraestructures relacionades.
Fragmentació del territori: La construcciò d’infraestructures destinades al transport contribueix a la destrucció d’espais naturals, la seva fauna i flora, al deteriorament del paisatge i de l’equilibri ecològic, amb la consegüent pèrdua de biodiversitat.
Contaminació acústica: S’estima que el transport contribueix en un 80% a la contaminació acústica de les ciutats espanyoles. Concretament un 74% de la població espanyola està exposada a sorolls procedents del transport superior al llindar de confort (65 dBA de dia i 55 JBA de nit).

Font: RACC (2009) Automòbil i medi ambient. Quan ser verd surt a compte: l’hora del consumidor i de la tecnologia.

Quant contaminen els automòbils? Són els vehicles elèctrics una alternativa més neta?

El transport és responsable de més del 30% de les emissions de CO2 a la UE, de les quals el 72% prové del transport per carretera. Com a part del seu treball per reduir les emissions de CO2, la UE s’ha compromès a disminuir les que provenen del transport un 60% per sota dels nivells de 1990 al 2050.

Emissions del transport en augment

Aquest objectiu no serà fàcil d’aconseguir-ho, ja que les reduccions de les emissions s’han alentit al haver-hi cada vegada més persones que utilitzen mitjans de transport.

L’eficiència de combustible en els cotxes nous avança lentament. Després d’una disminució constant, el 2017 els automòbils recentment registrats van emetre una mitjana de 0,4 grams de CO2 per quilòmetre més que el 2016.

Els automòbils, els més contaminants

Les emissions de CO2 en el transport de passatgers varien significativament segons el mitjà. Els cotxes són el principal contaminant, amb un 60,7% del total de les emissions del transport en carretera d’Europa.

No obstant això, els automòbils moderns poden situar-se entre els mitjans de transport més nets si es comparteix, en lloc de portar només a una persona.

Amb una mitjana de 1,7 passatgers per automòbil a Europa, hi ha altres alternatives més netes com els autobusos.

Els cotxes elèctrics, una alternativa més neta?

Hi ha dues formes de reduir les emissions de CO2 dels automòbils: fer que els vehicles siguin més eficients o canviar el combustible utilitzat. En l’actualitat, la majoria (52%) dels automòbils a Europa fan servir gasolina, però l’electricitat cada vegada és més popular.

Tot i que encara suposen un 1,5% al mercat, el nombre de vehicles elèctrics registrats a la Unió Europea creix constantment. La venda de cotxes elèctrics amb bateria en 2017 va ser un 51% més gran que el 2016.

El “quant CO2 produeix un cotxe” ha de plantejar-se no només en les emissions generades durant el seu ús, sinó també en les que causen la seva producció i eliminació. En aquest sentit, la producció i rebuig d’un automòbil elèctric és menys respectuosa amb el medi ambient que un automòbil amb motor de combustió interna. A més, el nivell d’emissions dels vehicles elèctrics varia segons la producció d’electricitat.

Tot i així, si es té en compte la combinació energètica mitjana a Europa, els cotxes elèctrics són més nets que els que funcionen amb gasolina. A mesura que la proporció d’electricitat provinent de fonts renovables augmenti en el futur, els automòbils elèctrics seran menys nocius per al medi ambient.

“la producció i rebuig d’un automòbil elèctric és menys respectuosa amb el medi ambient que un automòbil amb motor de combustió interna. A més, el nivell d’emissions dels vehicles elèctrics varia segons la producció d’electricitat.”

Altres mesures per reduir emissions

En l’acord de París sobre el canvi climàtic, la UE va comprometre’s a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle almenys un 40% en tots els sectors econòmics al 2030 en comparació amb els nivells de 1990. A més d’establir objectius d’emissions d’automòbils, els eurodiputats van adoptar altres mesures per ajudar a la UE a complir aquest compromís:

Font: Noticias Parlamento Europeo. Emisiones de CO2 de los coches: hechos y cifras.