La contaminació de l’aire es dona quan partícules líquides i sòlides, anomenades aerosols, i certs gasos acaben quedant-se al aire. Aquestes partícules i gasos poden ser dolents per al planeta i per a la nostra salut, per tant cal controlar-los.

Un aerosol pot ser qualsevol partícula que queda atrapada a l’aire o que es forma a partir d’una reacció química a l’aire. Molts aerosols entren a l’atmosfera quan es cremen combustibles fòssils, com el carbó i el petroli, però també quan es crema la fusta. Aquestes partícules poden provenir de moltes fonts, com per exemple del tub d’escapament dels cotxes, de la indústria i també dels incendis forestals. Els aerosols també poden provenir d’altres fonts més peculiars com per exemple les erupcions volcàniques, o la pols, els pol·len de les plantes i les espores.

Alguns gasos a l’atmosfera poden causar contaminació. Per exemple, a les ciutats, el gas anomenat ozó és una de les causes principals de la contaminació de l’aire, que alhora és un gas d’efecte hivernacle que pot ser bo o dolent per al medi ambient depenent de la situació d’aquest gas a l’atmosfera.

L’ozó a la part alta de l’atmosfera és positiu, ja que ajuda a protegir-nos de la radiació solar. En canvi, si l’ozó està situat més avall, pot ser molt perjudicial per a la nostra salut. L’ozó que trobem a la part baixa a nivell del sòl es crea quan el els rajos del Sol reaccionen amb certs productes químics que provenen de la crema de combustibles fòssils. Quan aquestes partícules provinents de la crema de combustibles fòssils es combinen amb l’ozó creen el que s’anomena boira tòxica. La boira tòxica és un tipus de contaminació que s’assembla a la boira habitual.

Respirar aire contaminat pot ser molt perjudicial per a la nostra salut. Una llarga exposició a aire contaminat s’ha associat a malalties del cor i pulmonars, càncers i altres problemes de salut. Per això és tan important controlar la contaminació de l’aire.

Relacionat