El canvi climàtic és una emergència global i està contribuint a l’augment de les desigualtats socials entre països, però també entre persones dins d’un mateix país.

La magnitud del problema climàtic que s’està produint no es pot infravalorar. El món en general i comunitats concretes, particularment en països del sud global, però també on vivim nosaltres, estan patint ja els efectes dels canvi climàtic provocat pels humans. Es pot observar com ja pugen els nivells del mars, s’acidifiquen els oceans, es desfan els glaciars i augmenten i s’intensifiquen les onades de calor, les inundacions, els huracans i les sequeres. El canvi climàtic és una emergència global i està contribuint a l’augment de les desigualtats socials entre països, però també entre persones dins d’un mateix país.

“Justícia climàtica, en definitiva, significa fer front a la crisi climàtica a la mateixa vegada que es progressa en vers l’equitat i la protecció dels drets humans.”

Els països industrialitzats rics són els responsables de la crisi climàtica, històricament, legalment i moralment. Els gasos d’efecte hivernacle emesos en el passat, continuen escalfant l’atmosfera i ho continuaran fent durant milers d’anys. Aquells que són més responsables del canvi climàtic tenen l’obligació de solucionar el que han provocat, actuant primer i més ràpidament per combatre’l. Els països industrialitzats haurien d’iniciar la transformació cap a un món lliure de combustibles fòssils i reduir el consum i control dels recursos naturals mundials. A banda també haurien de finançar i transferir tecnologia per ajudar als països del sud global a reduir les seves emissions i adaptar-se als impactes del canvi climàtic.

Al voltant del món, els efectes del canvi climàtic són més severs per a les persones que són menys responsables de causar el problema. Les comunitats del sud global, així com les comunitats pobres del nord global, estan patint les conseqüències dels consums excessius dels països rics i de les classes benestants dels recursos del nostre planeta. Són les persones que tenen menys accés als recursos i les tecnologies per adaptar-se a les conseqüències i actuar per reduir les emissions. Justícia climàtica, en definitiva, significa fer front a la crisi climàtica a la mateixa vegada que es progressa en vers l’equitat i la protecció dels drets humans.