Arbre Desos es una iniciativa mediambiental que proposa una nova estratègia per combatre individualment el canvi climàtic. Un nou concepte que permet reduir la petjada de carboni personal per un cost nul.

En l’actual crisis climàtica que visquem, cal adaptar les activitats humanes per tal de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle causants del escalfament global.

Una readaptació que hauria d’esdevenir principalmente per la ciutadania, amb el suport de les acciones politiques que motivarien aquest canvi.

¿Per que no es realitza aquesta readaptació? Un primer motiu és el desconeixement de la gravetat de la crisis climàtica, un altre motiu important és que moltes persones no tenen recursos suficients com per realitzar els canvis necessaris per tenir una vida més sostenible.

No tots els ciutadans poden permetre’s compra un vehicle elèctric o tenir plaques fotovoltaiques a casa degut a l’alt cost. Son mesures de reducció d’emissions que requereixen una gran inversió i estan fora d’abast de la majoria de la població.

Encara aquesta indisponiblitat econòmica per les gran mesures de reducció, cada persona por realitzar petites accions de nul o baix cost que permeten reduir la seva petjada de carboni, com per exemple reduir el stand by, utilitzar il·luminació LED o tancar l’aixeta de l’aigua.

A més, algunes d’aquestes petites acciones suposen un estalvi econòmic al reduir el volum de les factures. Fet que es pot tornar en contra de la sostenibilitat, si s’utilitza aquest estalvi econòmic en consumir inconscientment contrarrestan els estalvis en emissions realitzats.

En Arbre Desos proposem utilitzar aquest estalvi obtingut per costejar una segona mesura de reducció d’emissions. D’aquesta manera s’augmenta l’estalvi d’emissions, a més de l’estalvi econòmic que permet continuar aplicant mesures de reduccions d’emissions.

Aquí en tenim un exemple d’aquesta proposta:

Maria decideix eliminar el stand by dels aparells electrònics a casa. Amb l’estalvi obtingut en la factura de la llum costeja uns reductors de caudal per les aixetes, obtenint així un estalvi en aigua. Per un cost inicial cero, Maria ha començat a reduir les seves emissions i obtingut estalvis per continuar fent el seu dia a dia més sostenible.

En base aquest concepte, s’ha desenvolupat l’Arbre Desos (DESenvolupament SOStenible). Arbre Desos és en un mapa conceptual on apareixen totes les mesures de reducció d’emissions que pot realitzar una persona. Un mapa on totes les mesures es troben interconnectades i només cal seguir una indicació: costejar les mesures amb els estalvis de mesures anteriors.

El gran avantatge del Arbre Desos és la seva capacitat de reduir les emissions d’una persona per un cost nul, en cas de començar el sistema per una mesura de canvi d’hàbits sense cap cost. Fins i tot es pot arribar a costejar el vehicle elèctric o les plaques solars esmentades amb anterioritat si es continua pujant pel Arbre Desos.

Per poder aplicar l’Arbre Desos hem desenvolupat una eina per facilitar el seguiment de les mesures que un mateix realitza. Aquesta aplicació executable sobre Excel evalua les mesures que pot fer una persona i monitoritza mitjançant estimacions els estalvis obtinguts en emissions i diners.

Guia del full de ruta per a la reducció d’emissions de GEH

Descarregar

Arbre Desos

Descarregar

Proposta Arbre Desos en centres docents

Descarregar